97 millioner til forskning i bopladser under vand

Marinarkæolog Peter Moe Astrup fra Moesgaard Museum skal i vandet for at studere oversvømmede bopladser. Foto: Moesgaard Museum
Marinarkæolog Peter Moe Astrup fra Moesgaard Museum skal i vandet for at studere oversvømmede bopladser. Foto: Moesgaard Museum

FORSKNING Moesgaard Museum har sammen med en række partnere netop landet en EU-bevilling på 97 millioner kroner, som skal bruges til at undersøge stenalderens menneskelige aktiviteter på havbunden. Det er vigtigt at kortlægge bopladserne nu, da etableringen af flere nye havvindmølleparker ellers risikerer at sløre sporene af den unikke kulturarv på havets bund.

For mere end 6000 år siden blev et stort antal bopladser i Aarhusbugten og i Nordsøen oversvømmet af vand, da havet gradvist steg, og befolkningen måtte flytte længere ind i landet. Et internationalt forskerhold fra bl.a. Moesgaard Museum og Aarhus Universitet har netop modtaget tilsagn om støtte fra EU på mere end 97 millioner kroner, og de vil fra årsskiftet begynde at udforske de landskaber og bopladser, som i dag findes på havbunden.

”Havbundsområderne rummer svarene på mange af de helt store arkæologiske spørgsmål. Udfordringen har hidtil været, at det er ekstremt vanskeligt at tilgå fundene på havets bund. Vi er derfor dybt taknemmelige for, at EU har valgt at prioritere netop dette forskningsprojekt, som vi har skitseret i samarbejde med nogle af de dygtigste internationale forskere på området,” siger Mads Kähler Holst, direktør for Moesgaard Museum.

Forskningsprojektet hedder SUBNORDICA og er et samarbejde mellem Moesgaard Museum, Aarhus Universitet, University of Bradford og det tyske forskningsinstitut NIHK. Den danske del af projektet er fokuseret på metodeudvikling samt marinarkæologiske og geologiske undersøgelser i Aarhusbugten og i Nordsøen ved den jyske vestkyst.

Nye metoder

De enorme områder, som projektet skal undersøge, er forblevet uudforskede igennem årtusinder, men vil i de kommende år blive påvirket af de store havvindmølleparker, som opføres som et led i den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at arkæologerne foretager kortlægningen og metodeudviklingen nu: ”Den grønne omstilling betyder, at der er akut brug for nye metoder til at identificere de potentielle arkæologiske hotspots, inden anlægsprojekter på havbunden påbegyndes.

Moesgaard Museum kommer til at spille en stor rolle i det internationale projekt. Foto: MOMU

Med SUBNORDICA vil vi kunne udvikle nye geologiske og marinarkæologiske metoder, så vi kan øge vores indsigt om denne vigtige del af vores fælles kulturarv,” fortæller marinarkæolog og ph.d. ved Moesgaard Museum, Peter Moe Astrup, som skal lede forskningsdelen i Aarhusbugten.

”Vi vil bruge de store mængder geofysiske data, som gennem årene er indsamlet i form af seismiske og akustiske undersøgelser og geologiske og geotekniske boringer for at forstå, hvordan stenalderens palæolandskaber så ud, og hvordan de udviklede sig gennem tiden og under oversvømmelsen,” siger Katrine Juul Andresen, som er lektor i marin geofysik på Aarhus Universitet.

Fakta

Projektet ’SUBNORDICA ’har modtaget tilsagn om støtte på godt 13 millioner euro, som et ’ERC Synergy Grant’ under det europæiske forskningsprogram Horizon 2023.
Projektperioden går fra 2024 til 2029.
De marinarkæologiske og geologiske undersøgelser finder sted i Aarhusbugten, to områder i Nordsøen og et farvandsområde i Nordtyskland.
De fire hovedpartnere i projektet er placeret på Bradford University, Moesgaard Museum, Aarhus Universitet, og det tyske forskningsinstitut NiHK.

Se video med Peter Moe Astrup:

https://vimeo.com/705721403

Fik du læst

Seneste historier

Nyhedsbrev

Seneste historier

Det sker

Følg os

Tilmeld nyhedsbrev