Nye arkitekter med gammel historie

De originale arkitekturtegninger danner grundlaget for de studerendes arbejde med bygningerne. De tager højde for det eksisterende materiale, når de skal producere nye forslag. Billedet er taget på Københavns Stadsarkivs læsesal, 2023.
Bæredygtig arkitektur. Foto: Københavns Stadsarkiv
De originale arkitekturtegninger danner grundlaget for de studerendes arbejde med bygningerne. De tager højde for det eksisterende materiale, når de skal producere nye forslag. Billedet er taget på Københavns Stadsarkivs læsesal, 2023. Bæredygtig arkitektur. Foto: Københavns Stadsarkiv

TEGNINGER Arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi udstiller deres semesterprojekter i samarbejde med Københavns Stadsarkiv. I udstillingen oplever man de studerendes projekter med fokus på transformation, kulturarv og bæredygtighed.

De studerende viser eksempler på deres arbejde med tre vidt forskellige københavnske bygninger i form af Nationalmuseet, Amager Koblingsstation og Gasværksvejens Skole. Udstillingen fokuserer på de studerendes arbejde med bygningerne og hvordan, de arbejder med bæredygtighed i samspil med historie og arkiv.

De studerende på kandidatuddannelsen i Kulturarv, Transformation og Restaurering ved Det Kongelige Akademi har gennem to semestre benyttet arkivets historiske kort, fotografier og tegninger som grundlag for deres arbejde. De studerende viser, hvordan de bevarer og omformer eksisterende bygninger fremfor at bygge nyt. Det er ikke kun godt for kloden men også for bevarelsen af kultur- og arkitekturhistorie.

I udstillingen kan besøgende komme tæt på de studerenes arbejdsmåde og se udvalgte tegninger, modeller, opmålinger og fotografier. Materialet giver tilsammen et unikt indblik i, hvordan fremtidens arkitekter arbejder i et felt mellem bæredygtighed, arkitektur, transformation og kulturarv.

I foråret 2023 fremstillede kandidatprogrammet forslag til nye indgange til Nationalmuseet. Modellerne, der udstilles i Rådhussalen, viser de studerendes bud på hvordan museets eksisterende indgange mod Vester Voldgade, Stormgade og Frederiksholm Kanal kan transformeres og museet gøres mere tilgængeligt for publikum.

I efteråret 2023/2024 arbejder de studerende med transformationer af Amager Koblingsstation og Gasværksvejens Skole. På udstillingen vises registreringer, optegninger og analyser fra efterårets semesterprojekts første fase. Arbejdet er udført på baggrund af originalmateriale fra arkivet og vil danne grundlag for de studerendes forslag til transformation af de to bygninger.

Ressourcer

Materialet giver tilsammen et unikt indblik i, hvordan fremtidens arkitekter arbejder i krydsfeltet mellem bæredygtighed, arkitektur, transformation og kulturarv. Transformation og restaurering af eksisterende bygninger kan bidrage væsentligt til at reducere udledningen af drivhusgasser og reducere brugen af ressourcer. Ved at bevare og omforme eksisterende bygninger, undgår man det store ressourcespild, der kommer med nybyggeri. Afgørende er det imidlertid, at det sker samtidig med, at bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier fastholdes og styrkes.

Gasværksvejens skole tegnet af Hans Christian Hansen, der i mange år var knyttet til Stadsarkitektens kontor.

Som et led i dette, bruger de studerende arkivmateriale som baggrund for deres analyser og opmålinger. Ved at være lydhøre og respektere det eksisterende, giver det muligheden for at bevare og omforme på en meningsfyldt måde. Det er ikke kun bæredygtigt, fordi det reducerer udledningen, men også fordi vi passer på bygninger, som vi holder af og som eksisterer i harmoni med by og borgere.

Intentionen med udstillingen er derfor at vise, at det kun er muligt at tænke og handle bæredygtigt på et oplyst og veldokumenteret teknologisk, kulturhistorisk og æstetisk grundlag.

Samlingen

Samlingen fra Stadsarkitektens Direktorats Tegnestue rummer godt 180.000 tegninger, som bliver opbevaret i Københavns Stadsarkiv. Tegnestuen eksisterede fra 1886 til 1998, hvor otte forskellige stadsarkitekter satte et stort præg på udformningen af København. Den enestående samling giver et unikt indblik i byens udvikling. Materialet består af oversigtstegninger, hovedtegninger og detailtegninger, som har dannet grundlag for myndighedsbehandling, udbud og byggeri.

I efteråret 2023 arbejder de studerende med to bygninger tegnet af arkitekten Hans Christian Hansen (1901-1978), der igennem hele sit arbejdsliv var tilknyttet Stadsarkitektens tegnestue. Hans tegninger bærer præg af en stor variation fra små detaljer til store hovedtegninger, der til sammen gør det muligt at gå i dybden med hans arbejdsproces. I 1960’erne tegnede han Amager Koblingsstation (1966-68) og senere tegnede han tilbygningen til Gasværksvejens Skole (1971). Begge bygninger er karakteristiske for hans arkitektoniske virke og er eksempler på tidens velfærdsarkitektur og moderne brutalisme.

Udstillingen vises i Rådhusets åbningstider fra 14.-18. november:

Tirsdag-fredag: 9-16
Lørdag: 9:30-13

Udstillingen er en del af programmet for Arkitekturhovedstad 2023, der året igennem fejrer, at København er valgt som arkitekturhovedstad i 2023 af UNESCO.

 

 

Fik du læst

Seneste historier

Nyhedsbrev

Seneste historier

Det sker

Følg os

Tilmeld nyhedsbrev