Skibet gik ned med mus og mel

Bodekull-vraget ved Dalarö. Foto: Ingemar Lundgren Ocean Discovery/Vrak
Bodekull-vraget ved Dalarö. Foto: Ingemar Lundgren Ocean Discovery/Vrak

FORLIS Skipper Olof Styff på skibet Bodekull fik i 1678 til opgave at transportere mel fra Ingarö i Stockholms skærgård til den svenske flåde, som lå i vinterkvarter i Kalmar for vinteren. Men Bodekull løb på et skær og sank ud for Dalarö. Kun 20 tønder med mel – blandet med vand – blev reddet fra skibet.

Undersøgelser på Bodekull-vraget. Foto: Torbjörn Gylleus/Vrak

I august 2003 fandt en privat dykkergruppe et meget velbevaret vrag i næsten 30 meters dybde ved Edesön, lige nord for Dalarö i Stockholms skærgård. Gruppen lavede på eget initiativ en enklere dokumentation, som sammen med flere bjærgede fund blev overdraget til Søfartshistorisk Museum.

Genstandene så ud til at være fra midten eller anden halvdel af 1600-tallet. En glasflaske blev for eksempel på baggrund af dens karakteristiske form antaget at være dateret til 1640-1670, og seglet på den kunne identificeres som et engelsk adelsvåben.

Læs også

https://museumsmagasinet.dk/vrag-udsat-for-tyveri-og-haervaerk/

Ved den efterfølgende undersøgelse blev det konstateret, at vraget var meget velbevaret. Et gennemgående skrog bygget af kravel stod oprejst på bunden. Det cirka 20 meter lange skib havde oprindeligt tre master, hvoraf to nederste master stod i deres oprindelige position. En kanon var blevet i sin montering på agterdækket, og på bunden under stævnen var en galionsfigur, der repræsenterer en løve. I hoveddækket er der to luger. Den største af dem har været brugt til lastning og losning. Den mindre luge blev formentlig brugt som adgang for mandskabet.

Bodekull er bygget som en del af en serie skibe, der på bestilling af Karl X Gustav havde til formål at transportere soldater og heste i krigen mod Danmark. Efter kongens død i 1660 standsede projektet, men da var der allerede bygget en halv snes skibe, som nu måtte ombygges til andre formål.

Bodekull har navn efter det lille værft i Blekinge, hvor hun blev bygget i maj 1661 som det første færdige skib fra værftet. Stedet fik senere navnet Karlshamn. Skibsbygger var englænderen Thomas Day.

Kilde: Vrak – museum of Wrecks.

 

 

 

Foto: SMTM/Ingemar Lundgren, Ocean Discovery Attrbution-ShareAlike (CC BY-SA)

Fik du læst

Seneste historier

Nyhedsbrev

Seneste historier

Det sker

Følg os

Tilmeld nyhedsbrev